Surya Namaskara 21 giugno 2014

20140625-001450.jpg

20140625-001505.jpg

20140625-001524.jpg